Kontakt

Marcin Laskowski

tel.: 694171693

 Ełk ul. Armii Krajowej 26

 rehabilitacja4you@gmail.com

Numer NIP – 7191532147

Numer rachunku bankowego: 50 1020 5558 1111 1708 7860 0007

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wiadomość/Pytanie
Opis dolegliwości / objawów, które aktualnie występują, historię choroby, poprzednie leczenie.

Przedstawię optymalne rozwiązanie fizjoterapeutyczne Twojego problemu.