Postępowanie terapeutyczno-treningowe.

 

W napiętych tkankach, utrudniony przepływ krwi powoduje zmniejszenie dotlenienia i odżywienia tkanek, a dalsze napinanie tkanek powoduje zwiększenie bólu.

Terapia masażem poprawia samopoczucie, pozytywnie oddziałuje na skórę, stawy, aparat więzadłowy i poszczególne układy w ciele. Nie wywołuje uczucia bólu, rozszerza naczynia krwionośne, poprawia się trofika, elastyczność i gotowość mięśni do pracy.

Planowane postępowanie terapeutyczno-treningowe uwzględnia cel, którym może być powrót do czynności dnia codziennego lub rozwijaniu zdolności motorycznych wymaganych dla konkretnej dyscypliny sportowej (w przypadku sportowca). W tym znaczeniu trening funkcjonalny nie jest jednakże treningiem specjalistycznym dla konkretnej dyscypliny, a raczej kształtowaniem fundamentalnych wzorców ruchowych które leżą u podstawy motoryczności człowieka i są niezbędnym etapem prawidłowego rozwoju motorycznego zawodnika.

 

Odtworzenie kontroli nerwowo-mięśniowej jest uzyskiwane najszybciej dzięki odpowiedniemu połączeniu ćwiczeń w łańcuchach kinematycznych otwartych i zamkniętych (Lephart, Henry 1996).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.