VO2max, im  jest większy, tym wolniej się zmęczysz.

Pułap tlenowy (VO2 max) – określa zdolność pochłaniania tlenu przez organizm, podstawowy wskaźnik funkcji zaopatrzenia tlenowego, jest to maksymalna ilość tlenu, która może być pobrana podczas wysiłku maksymalnego z powietrza atmosferycznego i przetransportowana z pęcherzyków płucnych do tkanek.

Poziom pułapu tlenowego wyraża się w jednostkach:
– litr O na minutę (l/min) lub mililitr O na minutę (ml/min),
– mililitr O na kilogram masy ciała na minutę (ml/kg/min).

Przyjmuje się, że najniższa wartość VO2max umożliwiająca pełną niezależność lokomocyjną człowieka wynosi około 15 ml/kg/min. U osób dorosłych, u wytrenowanych sportowców sięga 85ml/kg/min. Maksymalny pobór tlenu ma różne wartości u poszczególnych osób.  Średnia wartość VO2 max u zdrowych, niewytrenowanych dorosłych to około 44-55 ml/kg/min. Wartość VO2 max  jest niższa u kobiet i osób w podeszłym wieku, np. w 60 roku życia wynosi około połowę tego, co w wieku dwudziestu lat.

Najwyższy zanotowany wynik należy do Oskara Svensena, 18 letniego norweskiego rowerzysty, został zbadany w 2012 roku i wynosi 97,5. Dla porównania pułap tlenowy Lance’a Armstrong’a to 84,4.

Najlepszy wynik w przypadku kobiet osiągnęła Joan Benoti, mistrzyni Maratonu Olimpijskiego z 1984 roku, jej VO2max to 78,6. Marit Bjoergen, główna rywalka Justyny Kowalczyk, może pochwalić się 5 wynikiem na świecie wynoszącym 72.

Trening fizyczny zwiększający wydolność tlenową można podejmować w celu poprawy zdolności wysiłkowej niezależnie od wieku i aktywności fizycznej.

Podczas wysiłku fizycznego zapotrzebowanie organizmu na tlen wzrasta. W spoczynku zużycie tlenu wynosi około 250ml/min, natomiast podczas wysiłku fizycznego wzrasta nawet do około 3-4 l/min, a u osób wytrenowanych osiąga 5-6 l/min.

W aspekcie czynnościowym  VO2 max jest kompleksowym wskaźnikiem sprawności całego systemu transportującego tlen od momentu wdechu powietrza atmosferycznego, aż do jego wykorzystania w tkankach mięśniowych.

Wydolność tlenową możemy poprawić ogólną aktywnością fizyczną.  Intensywność wysiłku czyli jego ciężkość określa się w procentach VO2 max. Dzięki aktywnemu trybowi życia możemy spowodować wzrost naszego VO2 max o od 5% do nawet 15%.

Kontrola treningu jest bardzo istotna dla każdego kto wie co chce osiągnąć ćwicząc świadomie. Dobór odpowiedniej intensywności, czasu i obciążenia w treningu ma istotne znaczenie, czy chcemy spalić tkankę tłuszczową, poprawić kondycję czy też rozbudować mięśnie.

Najprostszą dostępną dla wszystkich metodą kontroli intensywności wysiłku są pomiary tętna, najlepiej monitorem serca (np.pulsometr). Monitor serca na bieżąco kontroluje przebieg treningu i pozwala wprowadzać bezpośrednie korekty.

Kalkulator

Istnieje specjalne równanie, które  pozwoli wyliczyć  VO2MAX. Potrzebne są: HRmax (maksymalne tętno) i HRsp (tętno spoczynkowe).

bezc2a0tytuc582u

HRmax – Tętno maksymalne (Maximum Heart Rate- MHR), wzór najbardziej znany i powszechnie stosowany to

HRmax = 220 – wiek. 

HRmax ocenia się także metodą bezpośrednią – najbardziej dokładną. Polega na wykonaniu maksymalnego wysiłku, w literaturze najczęściej spotkać można czas w okolicach 5-6min.

 HRsp – Tętno spoczynkowe (ang. Reasting Heart Rate- RTH) to twoje tętno w czasie spoczynku. Najlepszym czasem na określenie jego poziomu jest czas zaraz po obudzeniu, przed wyjściem z łóżka.

Przykład:

Dla osoby w wieku 35 lat,

HRsp (tętno spoczynkowe): 70 uderzeń na minutę.

HRmax (tętno maksymalne): 220-35(lat)= 185 uderzeń na minutę

VO2MAX wyniesie ok. 40ml/kg/min

Możemy wyliczyć także:

Tętno wysiłkowe (Heart Rate Reserve- HRR): 185-70=115 uderzeń na minutę.

Górną granica tętna treningowego: (115*0,85)+70=167 uderzeń na minutę.

Dolną granica tętna treningowego: (115*0,50)+70=127 uderzeń na minut.

O wydolności fizycznej i sprawności ludzi w starszym wieku decydują:

– wydolność fizyczna osiągnięta do 25 roku życia;

– aktywność fizyczna w wieku dojrzałym;

– zmiany organiczne i czynnościowe powstałe w wyniku przebytych chorób i działających na ustrój ujemnych wpływów rozwoju cywilizacji.

Jeden MET (metabolicequivalent) odpowiada spoczynkowemu zużyciu tlenu, które wynosi 3,5 ml/kg mc./min. Wielkość obciążenia można również określać jako ilość tlenu zużytego w czasie 1 minuty wysiłku.

MET – równoważnik metaboliczny. 1 MET odpowiada zużyciu O2 w spoczynku i wynosi 3,5 ml O2/kg masy ciała/min, lub 1 kcal/kg/godz lub 4,184 kJ/kg/godz.

Przykład:

Jedzenie – 1-1,5 MET

Kąpiel pod prysznicem – 3-3,5 MET

źródło:
Jaskólski A., „Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka”, 2006, AWFWrocław
 Górski J., „Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego”, 2002, PZWL Warszawa
www.info.sport.pl/szukaj/sport/t%C4%99tno+spoczynkowe
www.wikipedia.org
www.liczby.pl/kalkulatory/pulap-tlenowy-vo2-max
www.kardiolo.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.