Rehabilitacja ortopedyczna

Rehabilitacja ortopedyczna dorosłych

Rehabilitacja ortopedyczna to proces w którym pacjent objęty jest kompleksową opieką już w pierwszym dniu po urazie lub zabiegu operacyjnym, w stanach ostrych, podostrych lub przeciążeniowych (proces przewlekły) narządu ruchu. W rehabilitacji ortopedycznej wprowadza się również postępowanie przed operacyjne, które ma na celu przygotowanie do zabiegu. Diagnozuje się wówczas występujące dysfunkcje i określa cele terapii stawiane przez zespół specjalistów ( lekarz i fizjoterapeuta) i uwzględnia oczekiwania pacjenta. W rehabilitacji pooperacyjnej prowadzi się terapię, której celem jest pełny powrót do sprawności funkcjonalnej, włączając powrót do sportu rekreacyjnego jak i zawodowego. W takim postępowaniu prowadzi się terapię manualną, trening motoryczny, trening propriocepcji (czucia głębokiego) również z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, a w razie potrzeby korzysta się również z innych metod fizjoterapii. W procesie tym stosuje się również testy oceny poprawy stanu funkcjonalnego celem obiektywizacji postępów leczenia.

Rehabilitacja ortopedyczna dzieci

Rehabilitacja ortopedyczna dzieci wykazuje pewne odmienności w odniesieniu do rehabilitacji dorosłych. Ze względu na dynamicznie przebiegający proces wzrostowy i procesy rozwojowe młodego organizmu inny jest charakter urazów u dzieci, ich konsekwencje, leczenie, powikłań, oraz proces gojenia uszkodzonej tkanki.  Podejmując proces rehabilitacji u dzieci, oprócz odmienności wynikających z wielkości ciała i niezakończonych procesów rozwojowych należy również  uwzględnić pewne różnice biologiczne, mechaniczne oraz funkcjonalne, a także dużą wrażliwość psychiki małego pacjenta. W terapii nigdy nie można zapomnieć, że leczenie musi być bezbolesne, powinno zawierać elementy gier i zabaw, pobudzając wyobraźnię dziecka, a terapeuta musi wykazać się umiejętnością nawiązania bardzo dobrego kontaktu z dzieckiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.